Fundacje

FUNDACJA DLA RATOWANIA KLASZTORU ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ „BY SŁUŻYĆ”

Już 5 lat Fundacja ”By służyć” pomaga Siostrom Boromeuszkom ratować pocysterski klasztor w Trzebnicy.
Opracowujemy projekty i pozyskujemy dotacje na wykonanie koniecznych prac remontowych.
W 2016 r. realizujemy V Etap remontu dachu klasztoru.
Gorąco prosimy o pomoc i wsparcie. Dla ratowania klasztoru liczy się każda złotówka.

Przekaż swój 1% podatku dochodowego
na remont klasztoru św. Jadwigi w Trzebnicy.
KRS: 0000383662
Fundacja dla Ratowania Klasztoru
św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”

przekaż darowiznę:
nr konta:
BZWBK S.A. nr 36 1090 2457 0000 0001 1621 1461

Dziękujemy!
więcej na str. www.ocalicbysluzuc.pl

Fundacja ” By służyć” powstała w odzewie na SOS dla klasztoru Sióstr Boromeuszek. Celem Fundacji  jest troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w tym: renowacja i rewitalizacja, przebudowa oraz utrzymanie obiektów i terenu klasztornego. Przekazując nam darowiznę, a od stycznia 2014 r – 1 % podatku dochodowego, pomogą Państwo ocalić klasztor św. Jadwigi. Liczy się każda złotówka.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w ratowaniu klasztoru św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, by Siostry Boromeuszki, od 150 lat opiekunki klasztoru, mogły nadal służyć ludziom chorym i potrzebującym pomocy, by każdy pielgrzym przybywający do grobu św. Jadwigi mógł otrzymać talerz zupy i kromkę chleba, by ocalić dla potomnych ten unikalny pomnik historii – zarząd Fundacji.

Fundacja dla Ratowania Klasztoru św.  Jadwigi Śląskiej „By Służyć”; ul. Ks. Dz. W. Bochenka 30;  55 -100 Trzebnica; KRS: 0000383662 konto:  BZWBK S.A. Oddział . w Trzebnicy;  nr konta: 36 1090 2457 0000 0001 1621 1461 Więcej na stronie:  www.ocalicbysluzyc.pl


Fundacja Evangeium Vitae we Wrocławiu

Przekazując nam 1% podatku dochodowego lub inne darowizny, mogą Państwo zostać budowniczymi Żywego Pomnika Jana Pawła II.

Liczy się każda cegiełka. Wystarczy w zeznaniu podatkowym podać nazwę Fundacji Evangelium Vitae i numer KRS: 0000259108.


Więcej na stronach:

 www.fundacja.boromeuszki.pl  oraz http://fev.wroclaw.pl/

do góry