Opieka nad chorymi

Siostry pielęgniarki i lekarki służą cierpiącym i chorym w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych. Samarytańskie posługi starają się wypełniać w duchu wiary, chorym służą jak samemu Chrystusowi.

Troszczą się nie tylko o zdrowie chorych, ale także o zbawienie ich duszy. Szanując przekonania religijne każdego człowieka starają się zbliżyć swych podopiecznych do Boga, pomagają im odkryć Jego dobroć i prawdziwy sens ludzkiego życia i cierpienia.

Podejmując służbę miłosierdzia z zakładach opiekuńczo-leczniczych dla ludzi w podeszłym wieku i nieuleczalnie chorych, siostry starają się otoczyć swoich podopiecznych zawsze pełną szacunku troską i wyrozumiałą cierpliwością. Pacjentami naszych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych są osoby zarówno młode po przebytych ciężkich chorobach, czy wypadkach komunikacyjnych, w średnim wieku po udarach, zwałach czy też z trwałą niepełnosprawnością, jak również ci najstarsi niewymagający hospitalizacji. Momenty kiedy zauważalne są oznaki poprawy stanu zdrowia, czy powrotu do samodzielności, nawet te najmniejsze, są dla nas niezwykle ważne. Cel działalności i jej zadania są wypełniane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i opieki nad nim. Podejmując swoją służbę miłosierdzia w Zakładach Opiekuńczo – Leczniczych dla ludzi nieuleczalnie i ciężko chorych oraz tych w podeszłym wieku, staramy się każdego dnia otoczyć swych podopiecznych zawsze z wyrozumiałą cierpliwością, jak również pełną szacunku troską.

Wielką pomocą w przetrwaniu monotonii dnia powszedniego jest dla starszych ludzi urozmaicenie życia i radość. Dlatego siostry starają się odpowiednio przygotować uroczystości kościelne oraz święta poszczególnych pensjonariuszy, by te momenty wnosiły radość w ich życie.

Więcej o naszej posłudze chorym, można się dowiedzieć na stronach naszych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych:

http://www.centrum-boromeuszki.pl/

http://www.boromeuszki.wroclaw.pl/zol/

http://www.zoltrzebnica.pl/

do góry