Pomoc ubogim

Jesteśmy wezwane przez Boga do niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. Swoją opieką otaczamy ludzi biednych i zagubionych i staramy się zaradzić różnym ich potrzebom. 

do góry