św. Filomena

św. Filomena
Patronowie

11 sierpnia

Męczennica, ścięta za Dioklecjana w 302 r., pochowana została w katakumbach św. Priscilli w Rzymie, gdzie w 1802 r. odnaleziono jej szczątki. Na trzech znalezionych przy niej tabliczkach można było zauważyć: słowa . „Pax tecum Filumena” oraz trzy strzały, dwie kotwice, palmę oraz lilię a obok ampułki z krwią.

Szczątki jej zostały przeniesione do Mugnano w diecezji Nola w Italii. Święto liturgiczne ustanowił Papież Grzegorz XVI w 1835 r.

Szczególną czcią otaczał św. Filomenę św. Jan Vianney. Traktował ją bardzo bezpośrednio jako „małą świętą”. Ars uczynił jako jedno z większych miejsc pielgrzymkowych do niej. W Szwajcarii po dziś dzień wydawane jest czasopismo „Philomena”.

W naszej Kongregacji nabożeństwo do św. Filomeny rozwijało się szczególnie w śląskiej gałęzi. Wprowadziła je Matka Helena, która za jej przyczyną otrzymała wiele łask. O codziennej modlitwie do tej Świętej mówi już Dyrektorium z 1863 r. Medalik z jej wizerunkiem Siostry nosiły przy różańcu w dawnym stroju. Święta Jadwiga – 16 października.

do góry