Święta Rodzina

Święta Rodzina
Patronowie

Opiece św. Rodziny powierzył fundator, Emanuel Chauvenel, dom miłosierdzia w Nancy.

Nowa wspólnota Sióstr otrzymała nazwę „Służebnic Świętej Rodziny”, a żyjąc duchem Najświętszych Osób działała owocnie na polu miłosierdzia chrześcijańskiego.

do góry