Nasza posługa

Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata”.

Jk 1,27

Apostolstwo

Zgodnie z apostolskim celem naszego Zgromadzenia, obejmujemy troską i pomocą bliźnich, którzy cierpią z powodu braku dóbr materialnych, zdrowia, zrozumienia, radości, miłości i wiary.

Opieka nad chorymi Siostry pielęgniarki i lekarki służą cierpiącym i chorym w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.Więcej
Pomoc ubogim Jesteśmy wezwane przez Boga do niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym.Więcej
Praca domowa Apostolstwo służby miłosierdzia siostry pełnią nie tylko przez swoją działalność zewnętrzną, ale także przez zwyczajne praceWięcej
Towarzyszenie młodzieży Siostry próbują przybliżyć młodzieży obraz Boga – kochającego i miłosiernego Ojca, pomagają odnaleźć wiarę, odkryć sens życia i powołanie.   Więcej
do góry