Zgromadzenie za granicą

Krasnojarsk

W 1992 roku Boża Opatrzność poprowadziła nasze Zgromadzenie na wschód. W tymże roku rozpoczęła się posługa sióstr boromeuszek w Rosji, kiedy to na Syberię przyjechały dwie pierwsze siostry.
Obecnie nasze siostry pracują w Krasnojarsku. Posługują w parafii, gdzie katechizują młodzież i dzieci. Opiekują się również chorymi, prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży chorych na autyzm. Organizują wakacje z Bogiem, dni skupienia dla dzieci i młodzieży. Otaczają opieką duchową osoby starsze. Starają się pomóc wszystkim potrzebującym pomocy.

Naszą misję na wschodzie można wspomóc wysyłając dowolną ofiarę na konto:
55 1090 2457 0000 0001 2250 3703 – konto w zł.
30 1090 2457 0000 0001 2250 3668 – konto w €
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.

Kontakt:
Конгрегации Сестры Милосердия Св. Карла Борромео

e-mail: smcb-krs@mail.ru

Petersburg

Wspólnota w Petersburgu pełni funkcję domu formacji początkowej. Siostry
posługują w parafii i kurii, a także opiekują się potrzebującymi.


W Afryce nasze siostry służą w Senegalu: Velingarze i Dakar.

W Velingarze prowadzone jest centrum dla dzieci niedożywionych. O powstaniu tego Dzieła opowiada s. Chryzologa:

„Obecne centrum zostało

nam dane przez władze miejskie z Velingary. Mieliśmy tylko 8 łóżek, było bardzo ciężko znaleźć miejsce dla wciąż przybywających dzieci niedożywionych. Ale dzięki pomocy finansowej od przyjaciół z Polski Francji udało się nam powiększyć centrum. A więc 24 dzieci z matkami znalazło miejsce i łóżko. Niestety nie wystarczyło to na długo, gdyż liczba przyjęć dzieci do centrum wciąż wzrastała(…)„

W 2008r. miała miejsce uroczystość poświęcenia nowo budowanego centrum dla dzieci niedożywionych, które obejmuje kilka budynków dla dzieci i matek, izbę przyjęć, sale intensywnego nadzoru, laboratorium, aptekę, kuchnię…

Naszą misję na wschodzie można wspomóc wysyłając dowolną ofiarę na konto:

50103000190109850101837782 – PLN

04103000190109780409588719 – EUR

W Dakar s. Chrysologa wraz ze wspólnotą służą w domu pielgrzyma.

 

     

do góry