św. Roch

św. Roch
Patronowie

16 sierpnia

Św. Roch już za życia był potężnym wspomożycielem zwłaszcza dla dotkniętych chorobami zakaźnymi.

Wędrując z Francji do Italii zatrzymał się w Lombardii gdzie zajmował się chorymi, uzdrawiał ich aż sam zachorował. Cześć oddawana temu Świętemu stała się dla Kongregacji źródłem Bożego błogosławieństwa.

W 1720 r. Siostry otrzymały zezwolenie na budowę kaplicy w Domu Macierzystym w Nancy, która została poświęcona temu Świętemu. Codziennie wzywamy Jego opieki, błagając o pomoc w chorobach duszy i ciała.

do góry