św. Franciszek Salezy

św. Franciszek Salezy
Patronowie

24 stycznia

Biskup Genewy, mistrz chrześcijańskiej doskonałości, apostoł radości.

Jest Autorem reguły, według której pierwsza wspólnota sióstr – Służebnic Świętej Rodziny w Nancy – kształtowała swoje życie i działalność charytatywną służąc Bogu i potrzebującym.

do góry