Aktualności

Wybór oferty na remont dachu

W postępowaniu na „Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu” Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę: Arkadiusz Harasimowicz P.W. HARAS z siedzibą we Wrocławiu ul. Białoskórnicza 22/23 lok. 4; 50-134 Wrocław. Kwota oferty brutto: 153 140,00 zł. Oferta spełniła wymagania postawione przez Zamawiającego. …

Zaproszenie do składania ofert – kaplica Małuszyn

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Trzebnicy ogłasza II zapytanie ofertowe dotyczące przedsięwzięcia p.n. Przebudowa schodów wejściowych do kaplicy pw. św. Izydora, znajdującej się w kompleksie budowlanym Domu Zakonnego Sióstr Boromeuszek w Małuszynie. Zapytanie ofertowe Formularz oferty (.docx) Wykaz zrealizowanych zadań (.docx) Wykaz kadry (.docx) Decyzja Starostwa (.pdf) …

Mój Anioł – zgłoszenia do II Zbiorowej Wystawy Artystycznej w Trzebnickim Klasztorze

Serdecznie zapraszamy Artystów do wystawienia swoich prac w pocysterskim klasztorze w Trzebnicy. „MÓJ ANIOŁ” – to temat II Zbiorowej Wystawy Artystycznej, której wernisaż odbędzie się 5 października 2024 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 8 kwietnia br. na adres e-mail: klasztor.trzebnica@gmail.com lub tel. nr 607 327 326. Organizatorzy:Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w TrzebnicyFundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By Służyć” …
do góry