Rola kobiety; Rola mężczyzny

O powołaniu kobiety i mężczyzny do różnych ról w życiu opowie dziś w kawiarni w klasztorze sióstr boromeuszek – znany rekolekcjonista, maż i ojciec, autor 26 książek o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu – MIECZYSŁAW GUZEWICZ

21 marca CZWARTEK g. 17.00 ZAPRASZAMY

do góry