Wybór oferty na remont dachu

W postępowaniu na „Remont stropu na poziomie poddasza pocysterskiego klasztoru w Trzebnicy – Pomnika Historii w obrębie XII etapu remontu dachu” Zamawiający informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta, która została złożona przez firmę:

Arkadiusz Harasimowicz P.W. HARAS z siedzibą we Wrocławiu ul. Białoskórnicza 22/23 lok. 4; 50-134 Wrocław.

Kwota oferty brutto: 153 140,00 zł.

Oferta spełniła wymagania postawione przez Zamawiającego.

do góry