Główna

Towarzyszenie młodzieży Siostry próbują przybliżyć młodzieży obraz Boga – kochającego i miłosiernego Ojca, pomagają odnaleźć wiarę, odkryć sens życia i powołanie.   
Praca domowa Apostolstwo służby miłosierdzia siostry pełnią nie tylko przez swoją działalność zewnętrzną, ale także przez zwyczajne prace
Pomoc ubogim Jesteśmy wezwane przez Boga do niesienia pomocy ludziom najbardziej potrzebującym.
Pomoc pielgrzymom Co roku nasz klasztor odwiedzają tysiące pielgrzymów z całej Polski i z zagranicy,
Opieka nad chorymi Siostry pielęgniarki i lekarki służą cierpiącym i chorym w szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych.
Historia Historia zgromadzenia sióstr boromeuszek
Nasza posługa Zgodnie z apostolskim celem naszego Zgromadzenia, obejmujemy troską i pomocą bliźnich.
Powołanie Każdy musi znaleźć swoją betlejemską gwiazdę i iść za jej blaskiem. Bóg dla każdego przeznaczył gwiazdę.
Federacja Federacja jest to pewnego rodzaju zjednoczenie zakonów samodzielnych, które należą do tej samej rodziny zakonnej, mają prawie takie same konstytucje i zwyczaje i ożywia je ten sam duch.
do góry